Retourneren & Herroepen

Opdrachtvorming, herroepingsrecht, DHVM annuleringsrecht:

Een koopovereenkomst voor de aangeboden producten of diensten wordt gevormd zodra een gebruiker de 'acceptatie van bod' ontvangt. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld per e-mail of sms.
Kennisgeving van Annuleringsrechten

Annuleringsrecht:
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder redenen te annuleren.
De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (die geen vervoerder is) de laatste goederen heeft ontvangen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u ons te informeren (De Hand Van Maradona BV, Tel .: +31 (0) 85-4019218 en klantenservice@dehandvanmaradona.nl) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring in dat verband (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, of email).U mag het bijgevoegde formulier annuleringsformulier gebruiken om dit te doen, maar dit is niet verplicht. Om te voldoen aan de opzegtermijn is het voldoende dat u kennisgeving stuurt dat u het recht heeft om te annuleren voor het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van annulering
Als u ervoor kiest om dit contract te annuleren, zullen wij onmiddellijk alle betalingen terugbetalen die u van u heeft ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve extra kosten die zijn gemaakt als u een verzendmethode hebt geselecteerd die verschilt van de meest kosteneffectieve standaardlevering die door ons wordt aangeboden) bij uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij de opzegging van dit contract hebben ontvangen. De terugbetaling wordt gemaakt met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen; U wordt in geen geval in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de restitutie terughouden tot de goederen teruggestuurd zijn naar ons, of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft verzonden, naargelang het vroeger.
U dient de goederen onmiddellijk te sturen of terug te sturen, en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag dat u ons heeft op de hoogte gesteld van uw opzegging van dit contract. De deadline is voldaan als u de goederen terugstuurt naar ons voordat de veertien dagen is verstreken. U draagt de kosten van het retourneren van de goederen. U bent aansprakelijk voor een verminderde waarde van de producten als een inspectie van de conditie, kenmerken en werking van de goederen aantoont dat de waardeverlies te wijten is aan onjuiste hantering van uzelf.

Uitsluiting van het recht tot opzegging
Het recht op annulering bestaat niet voor contracten
• voor de levering van goederen die niet vooraf zijn vervaardigd en voor wie de fabricage een individuele selectie of aanwijzing door de consument essentieel is of die duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument,
• voor de levering van goederen met beperkte houdbaarheid of waarvan de vervaldatum snel kan worden overschreden,
• voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor retourneren om redenen van gezondheid en veiligheid of hygiëne zodra de verzegeling na levering is verwijderd,
• voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn gemengd na levering,
• voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is afgesproken bij de sluiting van het contract maar die uiterlijk 30 dagen na afloop van het contract kunnen worden afgeleverd en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van fluctuaties op de markt waarover het bedrijf geen invloed heeft,
• voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegeld pakket als de verzegeling na de levering is verwijderd,
• voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

Recht van intrekking voor DHVM:
In geval dat betaling voor een geveild product of dienst niet binnen 20 dagen na ontvangst van de "acceptatie van het bod" wordt gedaan, is DHVM gerechtigd de intrekking van de overeenkomst te verklaren. Hetzelfde geldt voor het geval dat de klant een afboeking heeft geweigerd of gestorneerd.